Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Doa Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 Secara Katolik

 Doa Peringatan Hari Pahlawan ke-75 Tahun 2020 Secara Katolik

Doa Peringatan Hari Pahlawan ke-75 Tahun 2020 Secara Katolik

Cara Katolik dimulai dengan tanda salib

(+) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. 

Allah. Bapa kami Yang Maha Baik. 
Pantas dan layaklah kami mengucap syukur kepada-Mu setiap saat atas berkah melimpah dan perlindungan-Mu bagi kami Secara khusus pada hari ini, dalam acara ziarah hari pahlawan nasional ini, kami menghaturkan syukur kepada-Mu, karena Engkau menganugerahkan kepada kanu para pahlawan bangsa. Berkat perjuangan mereka. kami dapat menikmati hari-hari penuh kegembiraan dan hidup sejahtera hingga hari ini. Pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan menghantarkan kemerdekaan di bumi pertiwi ini. 

Di masa hidup karni, wahana kebebasan sebagai hasil perjuangan para pahlawan, memungkinkan kami bekerja dan berkarya demi kejayaan negeri ini. Biarlah juga kenangan akan jasa dan teladan hidup mereka menjadi motivasi bagi kami dan generasi mendatang untuk membangun bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Jadikanlah semangat mereka berkobar juga dalam hati kami dan menjadi warisan yang hidup dalam segala usaha memajukan negeri ini. 

Tuhan, Allah kami Yang Maha Pemurah dan Maha Mengetahui, 

Hampir sepanjang tahun ini, cobaan berat melanda negeri kami. Hampir setiap sendi kehidupan kami digoncang oleh wabah akibat penyakit Covid 19. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah wabah penyakit ini dan beri kami kekuatan untuk mampu mengatasi berbagai persoalan akibat wabah tersebut. Tumbuhkan rasa solider dalam hati kami untuk saling membantu, saling menopang serta tabahken dan kuatken hati kami ager tetap mampu saling menjaga demi mengatasi wabah penyakit ini 

Berkati Pemerintah kami agar senantiasa mampu melahirkan berbagai kebijakan yang berbela rasa dan adil. Jagalah setiap pemimpin negara kami sehingga mereka tidak jatuh dalam kelalaian dan kesalahan. Sebagaimana Engkau kepada para pahlawan kami, anugerahkanlah semangat berkorban kepada para pemimpin negeri kami. Berilah juga mereka kesetiaan dan rasa cinta sebesar besarnya pada tanah air kami agar pembangunan negeri kami dapat berlangsung lebih baik dari masa ke masa, 

Tuhan, Allah karni, 

Dalam kesempatan ini, kami juga memohon kepada-Mu. Anugerahkanlah kepada negeri kami generasi-generasi yang baik, cemerlang, cinta tanah air, bangsa dan negara. Biarlah dalam setiap masa, tumbuh semangat kepahlawanan di negeri kami, sehingga kami tidak pernah kehilangan warisan sejarah perjuangan para pahlawarn. Beri kami generasi-generasi yang mampu menghargai setiap perbedaan. Kuatkanlah kesatuan di antara kami yang terdiri dari beragam budaya, adat istiadat, kebiasaan, suku, dan agama. Mampukan kami pada setiap masa dan generasi melihat keberagaman itu sebagai kekayaan dan modal pembangunan. 

Pada akhirnya, kami memohon secara khusus rahmat-Mu bagi para pahlawan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa para pahlawan kami juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan. Hapuskanlah dosa dan kelalaian mereka dan terimalah mereka dalam terang sinar damai surga- Mu. Dan, semoga Engkau memperkenankan ingatan atas jasa dan perjuangan mereka menjadi semangat membara bagi kami untuk membangun negeri tercinta menuju Indonesia maju, adil dan sejahtera. Semua doa dan pengharapan ini, kami haturkan ke hadirat-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan kami 

(+) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. 

Sumber: Pedoman Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020